חוק איסור הלבנת הון והשפעתו על פרטיותנו

חוק איסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 במטרה ליישר את מדינת ישראל בקו אחד עם החקיקה של שאר המדינות המובילות במערב בתחום זה. בכך, הסדיר המחוקק את הפרצות אשר היו קיימות בדין הישראלי עובר לחקיקת החוק, אותן פרצות אשר הפכו את ישראל "לגן עדן" למלביני הון. יחד עם זאת, ואף על פי שאין מחלוקת בנוגע לחשיבותו של החוק, יצר החוק החדש מתח והתנגשות בין כמה וכמה זכויות יסוד חוקתיות ביניהן זכות הקניין והזכות לפרטיות.