בוררות וגישור

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים במסגרת הליכי בוררות וגישור, מתוך ראיה עסקית- פרקטית לתועלת הלקוח. כמו- כן, עורכי הדין במשרדנו משמשים כבוררים וכמגשרים תוך שעו"ד בטש משמש גם כבורר מטעם המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין.