תובענות ייצוגיות ונגזרות

משרדנו מייצג תאגידים בבקשות להכרה בתובענה כייצוגית ומניעת הכרה בתובענה כייצוגית בעיקר בתחומי הצרכנות, הקמעונאות והעבודה וכן ייצוג בעלי מניות ודירקטורים כתובעים וכן כנתבעים בתביעות נגזרות, והן בייצוג חברות הנתבעות בתביעות נגזרות זאת במגוון טענות לרבות, קיפוח המיעוט, דיווחים כוזבים, הפרות של חובות האמונים והזהירות וכיו"ב.