תכנון מס בעסקאות מסחריות

משרדנו מעניק ייעוץ ותכנון מס בעסקאות מסחריות שונות לרבות, עסקאות רכישה/ מכירה, מיזוגים, שינויי מבנה, מכירת פעילות ועוד.  הייעוץ והתכנון מסייעים בקביעת מתווה עסקה המיטבי, צורת ההתארגנות, מבנה האחזקות ומשתנים נוספים העשויים להפחית את חבות המס הכוללת של הצדדים לעסקה.