תכנון המס בתא המשפחתי

משרדנו מלווה את לקוחותיו בתכנון והחזקה של ההון והנכסים המשפחתיים, לצורך קביעת מתווה לביצוע העברות בין דוריות תוך הכנת צוואות ייחודיות ולצורך ביצוע פעולות לשם הפרדה מוסכמת בעסקים משפחתיים, תוך צמצום מקסימלי של נטל המס החל על הלקוח.