תושבות חוץ

משרדנו בוחן את סטאטוס המס והטבות המס להן זכאים תושבים חוזרים ועולים חדשים, כמו גם תושבי חוץ הפעילים בישראל, על פי הדין הפנימי והוראות האמנות הרלוונטיות למניעת כפל מס. למשרדנו ניסיון עשיר בהכנת חוות דעת ביחס לתושבות היחיד לצרכי מס וכן בתכנון המס הרצוי לשם מיצוי ההטבות הקיימות על פי חוק.