חדלויות פירעון

תחום חדלויות הפירעון הינו תחום הדורש מומחיות מיוחדת הואיל ולחדלויות הפירעון דינים ספציפיים הגוברים על דינים כללים. בתוך כך, משרדנו מטפל בהגשה והתמודדות מפני בקשות פירוק, בהגשת בקשות לכינוס נכסים, בהגשת בקשות להקפאת הליכים או הצעות להסדרי נושים, בשיקום חברות והסדר חוב וכן בפשיטות רגל.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נושים במסגרת הליכי חדלויות פירעון החל משלב הגשת תביעות החוב, הופעה באסיפות נושים, הגעה להסדרי חוב וקבלת דיבינדים. כמו- כן, למשרדנו ניסיון רב בייצוג פושטי רגל הן בהגשת בקשות לכינוס נכסים, הגעה להסדרי חוב בטרם הכרזה על פשיטת רגל והגשת בקשות להפטר.

עורכי הדין ממשרדנו אף משמשים כבעלי תפקיד מטעם בתי המשפט בהליכי חדלות פירעון, וכנאמנים מטעם בית המשפט בהקפאות הליכים ובהסדרי נושים.