סכסוכי עבודה

משרדנו מייצג מעבידים בהליכים אזרחיים (במסגרת תביעות שהוגשו כנגדם על- ידי עובדים או תביעות כנגד עובדים בגין הפרת חוזי עבודה, אי תחרות, הפרת סודות מסחריים וכד'), והן במסגרת הליכים אזרחיים, מנהליים ופלילים כנגד רשויות המדינה לרבות, הגשת כתבי טענות, והופעות בבתי הדין;

כמו כן, משרדנו מייצג עובדים בשימועים, בתביעות עבודה כלליות (פיצויי פיטורים, תשלום שכר, הודעה מוקדמת, חופשה שנתית וכד'), בתביעות על רקע הפליה אסורה במקום העבודה (הריון, דת, מין, גזע וכד'), בתביעות להכרה ביחסי עובד- מעביד וכן בהליכי חדלות פירעון של המעסיק לרבות, הגשת בקשת פירוק, הגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי וכיו"ב.