מיסוי מקרקעין

מיסוי המקרקעין במדינת ישראל הוא ענף דינמי אשר משתנה ומתעדכן בקצב מהיר ואשר משמעותו על כדאיותה של עסקה יכול להיות קריטי. משרדנו עורך ניתוחים מוקדמים של חבויות המס בעסקאות ובחינת חלופות לביצוע עסקאות תוך הפחתת נטל המס הכולל בפרספקטיבה של מכלול דיני המס. כמו- כן, משרדנו נותן חוות דעת מקצועיות בגין עסקאות שכבר בוצעו, ומעניק ייצוג מול רשות המסים בהליכי השגה וכן ייצוג בערכאות משפטיות במסגרת עררים.